Objevte bezplatné generátory obsahu AI – budoucnost tvorby obsahu je tu!

V posledních několika letech došlo k explozi nástrojů umělé inteligence pro generování obsahu. To, co začalo jako výzkumné projekty na univerzitách, se rychle stalo hnutím, kdy desítky startupů uvolnily bezplatné a placené služby pro vytváření psaného obsahu s umělou inteligencí.

Tyto nástroje pro tvorbu obsahu AI slibují rychlejší, jednodušší a potenciálně vyšší kvalitu psaní. Využívají velké jazykové modely trénované na rozsáhlých souborech dat k vytváření souvislých pasáží textu na dané téma. Mnoho nástrojů vyžaduje ke spuštění pouze krátkou textovou výzvu.

Některé z prvních služeb získaly širokou pozornost v letech 2020 a 2021, ale tempo spouštění nových platforem se v roce 2022 rapidně zrychlilo. Nyní existují desítky možností, s překvapivou propracovaností a užitečností i z bezplatných verzí.

Je to vzrušující doba, protože tyto nástroje umělé inteligence otevírají nové příležitosti pro automatizaci a vylepšení pracovních postupů při vytváření obsahu. Existují však obavy a problémy týkající se originality, etiky a potenciálních dopadů na lidské spisovatele. Jak se adopce rozšiřuje, jsme stále v raných dnech pochopení toho, jak nejlépe využít umělou inteligenci pro generování obsahu.

Tento článek poskytne přehled nejlepších bezplatných nástrojů pro tvorbu obsahu AI dostupných koncem roku 2022 a začátkem roku 2023. Prozkoumá výhody a omezení těchto služeb, etické úvahy a výhled na to, jak může umělá inteligence ovlivnit produkci obsahu v příštích letech. pár let.

Definice nástrojů obsahu AI

Nástroje pro obsah umělé inteligence (AI) využívají pokročilé generativní modely umělé inteligence k automatizaci různých aspektů tvorby obsahu a copywritingu. Na rozdíl od jednoduchých funkcí automatického dokončování nebo prediktivního textu mohou generativní modely umělé inteligence generovat zcela nové odstavce nebo dokonce celé články z jednoduché výzvy.

Mezi oblíbené příklady generativních modelů AI používaných v nástrojích pro tvorbu obsahu patří:

 • GPT-3: Jeden z nejpokročilejších modelů umělé inteligence vytvořený OpenAI, schopný generovat lidský text na prakticky jakékoli téma s působivou koherencí. GPT-3 pohání nástroje pro psaní AI, jako je Jasper a Copy.ai.

 • Jurassic-1 J: Tento model vyvinutý laboratoří AI21 dokáže generovat vysoce kvalitní dlouhý obsah s odlišným stylem psaní. Používá se v nástrojích jako Rytr.

 • Codex: Spuštěný v roce 2021 OpenAI, Codex je optimalizován pro text související s programováním a pohání GitHub Copilot.

 • PaLM: Tento masivní model vyvinutý společností Google v roce 2022 má nejmodernější výkon při řešení úloh přirozeného jazyka.

Generativní umělá inteligence může podněcovat inspiraci, pomáhat při výzkumu, rozšiřovat obrysy, generovat koncepty, přepisovat obsah a upravovat text tak, aby byl stručný, srozumitelný a stylový. To umožňuje tvůrcům obsahu rychleji produkovat více obsahu.

Nejlepší bezplatné nástroje pro obsah AI

Některé z nejpopulárnějších bezplatných nástrojů pro obsah AI v současnosti zahrnují:

 • ChatGPT – Tento chatovací robot s umělou inteligencí od Anthropic dokáže generovat text v přirozeném jazyce na širokou škálu témat. Zatímco je stále v beta verzi, poskytuje bezplatná výzkumná verze výkonný nástroj pro navrhování obsahu a navrhování.

 • Anthropic’s Claude – Podobně jako ChatGPT se Claude zaměřuje na uvažování selským rozumem. Bezplatná verze umožňuje omezené denní používání.

 • Copysmith – Tento asistent psaní pomocí umělé inteligence se integruje s Dokumenty Google a pomáhá vytvářet, revidovat a rozšiřovat obsah. Bezplatná verze má omezenou funkčnost.

 • QuillBot – QuillBot nabízí nástroje pro parafrázování a shrnutí pro remixování existujícího textu. Bezplatná verze má omezení slov, ale je užitečná pro vývoj konceptů.

 • Shortly – bezplatná umělá inteligence Shortly dokáže shrnout dlouhé články nebo textové pasáže do stručných přehledů. Užitečné pro rychlý průzkum obsahu.

 • Writesonic – Writesonic poskytuje základní bezplatný AI spisovatel, který může generovat marketingový obsah z výzev a nadpisů. Omezeno na 500 slov za měsíc.

 • Rytr – Rytrův bezplatný asistent umělé inteligence může pomoci vytvořit osnovy obsahu a návrhy až 1 500 slov za měsíc. Vyžaduje registraci.

 • Jasper – Jasper je jednoduchý bezplatný autor AI, který vytváří blogové příspěvky a marketingové kopie z krátkých výzev. Použití omezeno na 350 slov.

Krajina bezplatných nástrojů pro obsah AI se rychle vyvíjí. I když jsou tyto bezplatné možnosti ve srovnání s placenými verzemi omezené, umožňují komukoli přístup k základním možnostem psaní AI.

Výhody bezplatných nástrojů AI

Bezplatné nástroje pro generování obsahu AI poskytují několik klíčových výhod ve srovnání s tradičními metodami vytváření obsahu:

Rychlost

Jednou z největších výhod je neuvěřitelná rychlost, s jakou lze produkovat kvalitní obsah. Zatímco lidské psaní a výzkum zabere značný čas, nástroje AI dokážou generovat dlouhé články nebo celé blogové příspěvky během několika sekund nebo minut. To umožňuje tvůrcům obsahu produkovat mnohem více obsahu za kratší dobu.

Úspora nákladů

Bezplatné nástroje AI eliminují náklady na vytváření obsahu. Dříve museli tvůrci najímat spisovatele na volné noze za významné hodinové sazby nebo mít vlastní autory jako zaměstnance. Náklady se sčítají, zejména u vydavatelů produkujících velké množství obsahu. S bezplatnými nástroji umělé inteligence získají tvůrci obsah bez nákladů nad rámec času stráveného rychlým vývojem.

Přístup

Každý, kdo má připojení k internetu, má zdarma přístup k sofistikovaným systémům pro generování obsahu AI. Není potřeba speciální software ani předplatné. To demokratizuje tvorbu obsahu, protože malé týmy nebo jednotlivci mohou využívat stejné technologie, které byly dříve dostupné pouze velkým korporacím.

Omezení bezplatných nástrojů AI

I když bezplatné nástroje pro generování obsahu AI poskytují mnoho výhod, mají také některá důležitá omezení, která je třeba vzít v úvahu:

Přesnost

 • Bezplatné nástroje umělé inteligence mohou někdy vytvářet nesprávný nebo nesmyslný obsah. Bez lidské kontroly a úprav by mohly být publikovány problémy s přesností.
 • Omezené školicí údaje mohou vést k nepřesnému obsahu, zejména u úzce specializovaných témat. Bezplatné nástroje nemusí mít přístup ke stejné šíři školicích dat jako placené podnikové nástroje.
 • Bezplatné nástroje umělé inteligence zatím nejsou na lidské úrovni pro složité úkoly související s obsahem, jako je analýza a interpretace. Důležité nuance mohou být přehlédnuty.

Plagiátorství

 • Bezplatné nástroje umělé inteligence mohou neúmyslně plagiovat zdroje, na kterých byly školeny. To se stává právním a etickým problémem.
 • Omezené detekční schopnosti kolem plagiátu oproti původní syntéze. Bezplatné nástroje pravděpodobně nemají nejpokročilejší detekci plagiátů.

Etika

 • Bezplatné nástroje AI umožňují komukoli snadno generovat obsah, což by mohlo vést ke zneužití špatnými herci. Je potřeba více lidského dohledu.
 • Nedostatek transparentnosti ohledně způsobu školení bezplatných nástrojů a jejich omezení. Důležité je poučit uživatele o správném používání.
 • Bezplatné nástroje v současné době postrádají sofistikované techniky k odhalování škodlivých předsudků a dezinformací. K řešení etické umělé inteligence v bezplatných nástrojích je potřeba další výzkum.

Takže zatímco bezplatné nástroje pro obsah AI představují jednoduchý vstupní bod pro jednotlivce a malé týmy, podniky a profesionální producenti obsahu by měli zvážit placené nástroje s větší přesností, ochranou proti plagiátorství a etickými schopnostmi AI. U jakéhokoli nástroje pro generování obsahu AI je stále vyžadován odpovídající lidský dohled.

Placené vs. bezplatné nástroje AI

Zatímco bezplatné nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, nabízejí pohled do možností generování obsahu AI, placené nástroje AI poskytují vylepšené funkce a méně omezení pro profesionální tvůrce obsahu.

Mezi hlavní rozdíly mezi placenými a bezplatnými nástroji pro obsah AI patří:

 • Omezení přístupu – bezplatné nástroje často omezují, kolik obsahu můžete za měsíc vytvořit. Placené plány odstraňují limity pro neomezené použití.

 • Délka výstupu – bezplatné nástroje omezují délku textu, zatímco placené nástroje generují mnohem delší obsah. Výstup ChatGPT je maximálně asi 1000 slov, zatímco nástroje jako Jasper poskytují více než 10 000 slov.

 • Pokročilá funkčnost – Placené nástroje podporují pokročilé funkce, jako je psaní celých blogových příspěvků a článků napříč tématy, poskytování grafiky/obrázků, export více formátů souborů atd. Bezplatné nástroje mají jednodušší funkčnost.

 • Přizpůsobení – Placené nástroje AI umožňují trénovat AI na vlastních materiálech. Bezplatné verze mají přednastavené modely bez přizpůsobení.

 • Analýza uživatelského záměru – Placené nástroje, jako je Anthropic, vyvíjejí možnosti, jak porozumět záměru uživatele a podle toho poskytovat relevantní obsah. Základní bezplatné nástroje mají omezené pochopení záměru.

 • Přesnost – Placené nástroje umělé inteligence mají obvykle pokročilejší algoritmy vedoucí k vyšší přesnosti a menšímu počtu nesprávných výstupů. Bezplatné nástroje mají vyšší chybovost.

Díky vylepšeným možnostem nástrojů pro placený obsah AI jsou vhodnější pro seriózní profesionální tvůrce obsahu než základní bezplatné verze s jejich omezeními. Bezplatné nástroje však mohou být užitečné pro vyzkoušení generování obsahu AI na základní úrovni.

Dopad na úlohy vytváření obsahu

Vzestup nástrojů pro generování obsahu AI vedl mnohé k přemýšlení o dopadu na pracovní místa vytváření obsahu pro lidi. I když se někteří obávají, že umělá inteligence zcela nahradí lidské autory a tvůrce obsahu, realita je jemnější.

Nástroje umělé inteligence spíše rozšiřují a vylepšují tvůrce lidského obsahu, než aby je přímo nahrazovaly. Jedinečný talent a dovednosti lidských spisovatelů je pro AI i nadále obtížné replikovat. Umělá inteligence však může pomoci automatizovat opakované, časově náročné úkoly, jako je formátování, korektury a generování počátečních návrhů. To umožňuje lidským tvůrcům soustředit svůj čas na práci s vyšší hodnotou, která vyžaduje kritické myšlení, kreativitu a odbornost.

Posun směrem k umělé inteligenci bude vyžadovat, aby tvůrci obsahu vyvinuli nové dovednosti, které doplní technologie. Spisovatelé, kteří se mohou naučit strategicky využívat AI jako součást svého pracovního postupu, si udrží konkurenční výhodu. Pochopení toho, jak aktivovat nástroje AI, upravovat text generovaný AI a prolínat automatizaci s lidskou kreativitou, se stanou klíčovými dovednostmi budoucnosti.

Spíše než nahrazování pracovních míst AI pravděpodobně změní povahu rolí při vytváření obsahu. Spisovatelé mohou fungovat spíše jako režiséři, řídit a vylepšovat výtvory AI tak, aby odpovídaly jejich vizi. Odborníci, jako jsou akademici a novináři, mohou strávit více času prováděním výzkumu a analýz, místo aby se potýkali se spisovatelským blokem. Role se mohou rozšířit tak, aby zahrnovaly školení systémů AI, zajištění etických postupů AI a kombinování schopností AI pro kreativní vyprávění příběhů.

Zatímco některé role při vytváření obsahu podle šablon by mohly klesnout, po zkušených lidech schopných umně využít AI jako nástroj bude i nadále vysoká poptávka. Celkově se zdá, že umělá inteligence je v dohledné budoucnosti připravena spíše rozšiřovat než nahrazovat kvalitní tvorbu obsahu. Autoři, kteří mají nejlepší pozici pro úspěch, přijmou systémy umělé inteligence jako nové přírůstky do svých kreativních sad nástrojů.

Etické obavy

Vzestup bezplatných nástrojů pro tvorbu obsahu AI vyvolal důležité etické debaty. Zde jsou některé z klíčových problémů kolem etiky a generování obsahu AI:

Zaujatost

Jedním z hlavních problémů je algoritmické zkreslení. Vzhledem k tomu, že systémy umělé inteligence jsou trénovány na rozsáhlých souborech dat, mohou neúmyslně udržovat škodlivé předsudky nalezené v těchto datech. Například nástroj umělé inteligence by mohl generovat rasistický nebo sexistický obsah, pokud by byl trénován na neobjektivních textech. To je vážný problém, protože bezplatné nástroje AI rychle škálují tvorbu obsahu.

Vývojáři pracují na snížení algoritmického zkreslení, ale zůstává to přetrvávající problém. Je zapotřebí rozmanitějších školicích dat a lepších technik pro zmírnění zkreslení. Uživatelé bezplatných nástrojů AI by si měli být tohoto problému vědomi.

Dezinformace

Bezplatné nástroje umělé inteligence také vyvolávají obavy z dezinformací. Protože syntetizují obsah, riskují generování nepravdivých nebo zavádějících informací. To by mohlo být neúmyslné nebo by to mohli zneužít špatní herci.

Dezinformace se na internetu již množí. Nekontrolovaný obsah AI má potenciál urychlit šíření dezinformací a narušit integritu informací. To by mohlo mít nebezpečné společenské dopady. Klíčové je zodpovědné používání bezplatných nástrojů umělé inteligence.

Autorská práva a etika

V souvislosti s obsahem generovaným umělou inteligencí existují také obavy z autorských práv. Nástroje sice technicky „nekopírují“ zdrojové texty, ale odvozují své schopnosti ze školení na obrovském množství dat chráněných autorským právem. To vyvolalo právní debaty o principu fair use a autorském právu.

Objevily se také etické otázky, zda je v určitých kontextech vhodné vydávat obsah vytvořený umělou inteligencí za původní lidské psaní. Problémy týkající se správného přiřazení a transparentnosti zůstávají nevyřešeny.

Jak se bezplatné nástroje umělé inteligence rozšiřují, vývojáři, uživatelé a regulační orgány se budou muset potýkat s těmito etickými výzvami týkajícími se předpojatosti, dezinformací, autorských práv a transparentnosti. Společenské dopady mohou být hluboké.

Výhled do budoucnosti

Předpokládá se, že používání nástrojů pro psaní AI v nadcházejících letech rychle poroste. Podle výzkumu společnosti Gartner bude do roku 2025 AI psát většinu obchodního obsahu. Očekává se, že globální trh se zpracováním přirozeného jazyka dosáhne do roku 2026 35 miliard dolarů. Jak se technologie zdokonaluje, asistenti psaní AI budou ještě lepší v generování vysoce kvalitního originálního obsahu.

Některé klíčové změny, které můžeme očekávat v nástrojích pro psaní AI:

 • Propracovanější modely umělé inteligence vedou k více lidským schopnostem psaní
 • Integrace s jinými aplikacemi, jako jsou CRM, marketingové platformy pro vytváření přizpůsobeného obsahu
 • Schopnost syntetizovat informace z více zdrojů a vytvářet jedinečné poznatky
 • Pokročilá optimalizace obsahu pro vyhledávání, tón hlasu, cílové publikum
 • Podpora více formátů obsahu, jako jsou dlouhé články, fikce, poezie
 • Přizpůsobitelné “asistenty psaní” s personalizovanými hlasy

Přestože existují oprávněné obavy z dopadu umělé inteligence na obsahové úlohy, zdá se nevyhnutelné, že se umělá inteligence stane standardním nástrojem používaným jak profesionálními spisovateli, tak každodenními tvůrci obsahu. Technologie stále vyžaduje lidský dohled, ale umožní efektivnější produkci obsahu ve velkém měřítku. Celkově je budoucnost pro asistenty psaní AI jasná, protože se neustále vyvíjejí, aby doplňovali lidskou kreativitu.

Stručně řečeno, nástroje pro generování obsahu AI se v posledních letech rychle vyvíjely a stávají se dostupnějšími pro každého prostřednictvím bezplatných možností. Nástroje jako ChatGPT poskytují každému snadný způsob, jak generovat blogové příspěvky, titulky na sociálních sítích, e-maily a další pouze pomocí textové výzvy.

Klíčové výhody používání bezplatných nástrojů AI jsou úspora času, zvýšení produktivity a uvolnění kreativity. Umožňují samostatným tvůrcům a malým týmům produkovat více obsahu než kdykoli předtím. Přetrvávají však omezení týkající se originality, přesnosti a etiky.

Jak se tyto nástroje neustále vyvíjejí, budou neustále narušovat role a odvětví tvorby obsahu. K přizpůsobení, kontrole faktů a vylepšování návrhů generovaných umělou inteligencí je však stále zapotřebí lidský dohled, odborné znalosti a úpravy. K zajištění odpovědného používání jsou nezbytné promyšlené pokyny a postupy.

Bezplatné nástroje pro obsah AI celkově představují vzrušující potenciál, pokud jsou používány vhodně a strategicky. Díky nim je generování počátečních návrhů rychlé a jednoduché, i když by neměly nahrazovat autentické lidské hlasy a pečlivý výzkum. Díky vyváženému přístupu mohou tvůrci využít tyto nástroje k rozšíření svých dovedností a spojení s publikem novými způsoby.

theme logo

Hledáte spolehlivého partnera pro tvorbu a správu webových stránek? Jsme tu pro vás! Nabízíme komplexní služby v oblasti webového designu a vývoje, od návrhu a tvorby webových stránek až po jejich správu a údržbu.

Copyright © 2023,-2024 COPYAI.cz. Design, výroba a správa webovýxh strýbek SDOMENA.cz