Obrázky z budoucnosti: Průvodce nástroje umělé inteligence pro tvorbu vizuálního obsahu

Umělá inteligence (AI) je oblast výzkumu zaměřeného na vývoj strojů schopných napodobovat lidskou inteligenci. Generativní umělá inteligence je podmnožina AI, která umožňuje strojům generovat nový obsah, jako jsou texty, obrazy nebo zvuk, na základě velkého množství trénovacích dat.

V posledních letech vznikly pokročilé generativní modely AI schopné vytvářet realistické obrázky na základě textových popisů. Tyto modely jsou trénovány na obrovských datových sadách textů a odpovídajících obrázků, aby se naučily spojovat slovní popisy s vizuálními prvky. Mezi hlavní poskytovatele těchto generativních modelů pro tvorbu obrázků patří společnosti jako DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney a DreamStudio. Uživatelé mohou tyto modely zadat textový popis scény, kterou chtějí vygenerovat, a modely vytvoří odpovídající obrázek. Tyto AI modely tak otevírají nové možnosti pro kreativní využití umělé inteligence.

Hlavní poskytovatel

V oblasti generování obrázků pomocí AI se v poslední době objevilo několik významných poskytovatelů této technologie:

DALL-E

DALL-E je model vyvinuté společností OpenAI, který dokáže generovat realistické obrázky na základě textového popisu. Model byl pojmenován podle španělského surrealistického malíře Salvadora Dalího a animovaného robota WALL-E. DALL-E je založen na transformační neuronové síti a dokáže vytvářet originální obrázky vysoké kvality.

Stabilní difúze

Jedná se o open-source model pro generování obrázků vyvinutých společností Stability AI. Na rozdíl od DALL-E není Stable Diffusion založen na transformační neuronové síti. Místo toho využívá diffúzní model, který postupně zpřesňuje generovaný obrázek. Tento model je volně ke stažení a umožňuje uživatelům vytvářet vlastní dostupné obrázky na svém počítači.

Střední cesta

Midjourney je beta verze AI, která vytváří umělecká díla na základě textového popisu. Tuto službu provozuje společnost Anthropic. Na rozdíl od DALL-E a Stable Diffusion běží Midjourney v cloudu a uživatelé k němu přistupují přes webové rozhraní nebo přes Discord. Midjourney umí vytvářet realistické i abstraktní obrázky různých stylů.

Jak to funguje

Generativní modely jako DALL-E 2, Midjourney a Stable Diffusion využívají pro generování obrázků neuronové sítě. Neuronové sítě jsou inspirované lidským mozkem a umožňují počítačům učit se na datech.

Modely jsou nejprve natrénovány na obrovských datových sadách obrázků. Při trénování se model učí rozpoznávat vzory v datech a vztahy mezi obrázky. Čím více je použito k trénování, tím lépe model rozumí charakteristikám obrázků a tím kvalitnější výstupy dokáže generovat.

Když pak uživatel zadá textový popis, model vygeneruje obrázek, který nejlépe odpovídá tomuto popisu na základě vzorů naučených při trénování. Díky schopnosti porozumět přirozenému jazyku a propojovat ho s vizuálními koncepty dokážou tyto modely vytvářet realistické a kreativní obrázky z textových pokynů.

Příklady použití

Nástroje pro generování obrázků pomocí AI mohou být využity v celé řadě oblastí. Zde je několik příkladů:

Ukázka vytvořených obrázků

AI dokáže generovat obrovské množství různorodých obrázků na základě textových popisů. Mohou to být například portréty lidí, zvířat, fantaskní krajiny, vesmírné scény a mnoho dalšího. Kvalita vygenerovaných obrázků se neustále zlepšuje a může být velmi vysoká.

Využití pro umělce

Umělci mohou využít nástroje pro generování obrázků jako inspiraci nebo základ pro svou vlastní tvorbu. Mohou také experimentovat s kombinací ručně vytvořeného obsahu a AI generovaných obrázků. Někteří umělci dokonce vytvářejí kompletní díla pouze s využitím AI.

Využití pro designéry

Designéři mohou pomocí AI generovat návrhy log, ikon, obalů, propagačních materiálů a dalšího grafického obsahu. Ušetříte tím spoustu času a získáte velké množství nápadů, ze kterých si mohou vybrat ty nejlepší. Mohou také využít předtrénované modely pro konkrétní účely, jako je tvorba webových stránek.

Využití pro marketéry

Pro marketéry mohou být nástroje pro generování obrázků užitečných při vytváření vizuálního obsahu pro sociální sítě, reklamy, infografiky, prezentace a další. Díky rychlému vytváření obrázků lze v krátkém čase vyprodukovat velké množství obsahu v jednotném stylu.

Výhody

Umělá inteligence nabízí několik zajímavých výhod pro tvorbu obrázků:

Rychlost

Generování obrázků pomocí AI je mnohem rychlejší než ruční kreslení. Stačí zadat textový popis a během několika vteřin můžete mít hotový obrázek. To šetří spoustu času oproti tradičnímu procesu.

Variabilita

S AI můžete snadno porovnávat různé varianty se stejným motivem a výsledky. Ruční tvorba mnoha variant by byla časově velmi náročná.

Dostupnost

Služby pro generování obrázků AI jsou běžně dostupné přes internet. Není potřeba drahý hardware nebo složitá nastavení. Stačí připojení k internetu.

Nízké náklady

Většina poskytovatelů má bezplatné nebo levné možnosti s omezeným počtem generovaných obrázků. Pro běžné použití to stačí a vyhnete se drahému softwaru nebo externím grafikům.

Nevýhody

Jednou z hlavních nevýhod umělé inteligence pro tvorbu obrázků jsou potenciální problémy s autorskými právy a originálním obsahem. Většina těchto nástrojů je totiž trénována na obrovských datových sadách existujících obrázků, často bez ohledu na autorská práva. To může vést k právním sporům, pokud vygenerované obrázky připomínají chráněný obsah.

Další nevýhodou je, že pro kvalitní fungování těchto nástrojů je potřeba opravdu velké množství trénovacích dat. Bez dostatečné reprezentativní datové sady nemusí být uspokojivé. Proto jsou tyto nástroje dostupné většinou jen velkým technologickým firmám, které mají přístup k obrovskému množství dat.

Pro menší firmy a jednotlivce tak může být problém získat dostatek kvalitních dat pro trénování vlastních modelů. To omezuje využití těchto nástrojů mimo velké společnosti. Také hrozí, že trénovací data mohou obsahovat skryté předsudky, které se přenesou do výsledků. Je proto potřeba vybírat reprezentativní a sférová trénovací data.

Etické otázky

Obrázkové generátory umělé inteligence nesou s sebou mnoho etických otázek, které je třeba zvážit.

Problémy s předsudky v datech

Modely umělé inteligence se učí z datových sad, které jim poskytneme. Pokud tato data obsahují zaujatost nebo stereotypy, modely je zrepikuji. Například pokud model trénujeme převážně na obrázcích bílých lidí, bude mít problémy generovat realistické obrázky lidí jiných ras. Je důležité používat diverzifikovaná a reprezentativní data.

Možné zneužití technologií

Stejně jako u jiných technologií, i generátory obrázků mohou být zneužity pro škodlivé účely. Mohou být například doplněny vytváření falešných fotografií pro dezinformační kampaně nebo k porušování autorských práv. Musíme být opatrní, abychom předešli těmto rizikům.

Dopady na umělce

Někteří umělci se obávají, že automatické generování obrázků k úpadku ručně vytvořeného umění. Je důležité najít způsoby, jak podporovat lidskou kreativitu iv éře umělé inteligence. Technologie by měla být nástrojem, nikoliv náhradou lidské tvořivosti.

Regulace

Současné technologie generativní AI se rychle konají a zatím nejsou příliš regulované. Existují však obavy ohledně potenciálního zneužití této technologie, zvláště pokud jde o generování dezinformací, porušování autorských práv a ohrožení bezpečnosti.

Mezi možnosti budoucí regulace patří:

 • Pravidla pro transparentnost a odpovědnost – poskytovatelé by mohli mít povinnost zveřejňovat, jak jejich systémy fungují a nést odpovědnost za obsah.

 • Omezení škodlivých aplikací – regulátoři by mohli zakázat nebo omezit použití technologií pro generování dezinformací, deepfakes apod.

 • Autorskoprávní reforma – úprava autorského práva s ohledem na obsah generovaný AI.

 • Standardy a certifikace – mohly by vzniknout standardy pro etické a odpovědné používání generativní AI.

 • Samoregulace odvětví – poskytovatelé by mohli dobrovolně přijmout standardy a osvědčené postupy.

Je to, že v následujících letech uvidíme více legislativních návrhů a diskuzí ohledně regulace této rychle se vyvíjející oblasti technologií. Klíčové bude najít mezi podporou inovací a řešením legitimních obav společnosti.

Moderní

Obrázky generované umělou inteligencí se velmi rychle vyvíjejí a stále jsou čím dál přesvědčivější a použitelnější pro široké spektrum aplikací. Zde jsou některé klíčové trendy, kam se tato technologie ubírá:

 • Stále realističtější a detailnější výstupy. S rostoucí kapacitou modelů a lepšími trénovacími datovými sadami se generované obrázky stávají stále kvalitnější a obtížněji rozeznatelné od skutečných fotografií.

 • Integrace do běžných aplikací. Generování obrázků se stává součástí populárních nástrojů jako Photoshop, takže je pro uživatele snadno přístupné.

 • Multimodální vstupy. Nové modely nabízí generovat obrázky nejen z textových popisů, ale také z hlasových příkazů, skic nebo kombinace různých vstupů.

 • Lepší kontrola výstupů. Vývojáři pracují na vylepšení schopnosti uživatelů ovlivňovat výsledky a dosáhnout přesně toho, co chtějí.

 • Generování v reálném čase. S rychlejšími GPU a optimalizovanými algoritmy je možné generovat obrázky během několika sekund místo minut či hodin.

 • Využití pro další účely. Technologie se začíná využívat například pro tvorbu marketingových materiálů, ilustrací knih, konceptů her či filmů nebo módních kampaní.

V následujících letech můžeme očekávat další zdokonalování této technologie a její integraci do řady odvětví, kde usnadní tvůrčí práci. S tím ale přijdou i nové etické výzvy ohledně zneužití této technologie. Přesto jde o jeden z nejzajímavějších směrů vývoje umělé inteligence v současnosti.

V posledních letech došlo k velkému pokroku v oblasti umělé inteligence pro generování obrazů. Existují různé nástroje a poskytovatelé, které umožňují uživatelům vytvářet realistické obrazy na základě popisů nebo úprav existujících obrázků.

Hlavními poskytovateli těchto nástrojů jsou společnosti jako DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney a Imagen. Pracují na principu neuronových sítí natrénovaných na velkých datových sadách obrázků. Uživatel zadá textový popis a umělá inteligence vygeneruje odpovídající obrázek.

Tyto nástroje lze využít například pro tvorbu ilustrací, concept artu, marketingových materiálů nebo jen pro zábavu. Hlavními výhodami je rychlost, flexibilita a schopnost vytvářet originální vizuální obsah. Na druhou stranu zde existují určité etické otázky ohledně autorských práv a zneužití technologií.

Obecně lze říci, že umělá inteligence pro generování obrazů je slibná oblast, která se rychle projevuje a pravděpodobně zcela změní způsob, jakým lidé v budoucnu vytvářejí a konzumují vizuální obsah. Je však potřeba najít způsoby, jak tuto technologii regulovat a zajistit její etické využití.

theme logo

Hledáte spolehlivého partnera pro tvorbu a správu webových stránek? Jsme tu pro vás! Nabízíme komplexní služby v oblasti webového designu a vývoje, od návrhu a tvorby webových stránek až po jejich správu a údržbu.

Copyright © 2023,-2024 COPYAI.cz. Design, výroba a správa webovýxh strýbek SDOMENA.cz